لینکـنما؛ کوتاه کننده لینک دلنما

کـوتاه کننده لینکــنما يک سرويس هوشمند و رايگان کوتاه کننده لينک است که با آن می توانيد

برای کوتاه کردن لینک و اشتراک آن با دوستان خود در دلنما، پیامک و ... استفاده نمایید

لینک طولانی خود را در کادر زیر وارد کنید ؛